KLUB

Sportovně Střelecký Klub HardTask Rangers byl založen v polovině roku 2017 jako společenství příznivců střelby, kteří chtějí nejen udržovat, ale hlavně dál rozvíjet své střelecké i taktické dovednosti.

Po půl roce své exitence sdružoval více než 450 členů a tím se stal bezpochyb největším v České republice.

Klub vznikl pod záštitou vzdělávací společnosti Hard Task, která se zabývá výukou v oblastech střelecké, taktické a zdravotní přípravy veřejnosti i ozbrojených složek. Od června 2017 je SSK HardTask Rangers členem Asociace sportovní dynamické střelby, což jeho členům umožňuje mimo jiné účastnit se závodů dle mezinárodních pravidel IPSC. V únoru 2018 instruktoři a několik dalších kandidátů z řad klubu úspěšně absolvovali ofociální zkoušky rozhodčích IDPA (International Defensive Pistol Association) a klub se následně stal členem zmíněné mezinárodní asociace.

Střelecké dovednosti a bezpečné ovládání zbraní si členové klubu mohou procvičit nejen při trénincích, kterých ročně HTR pořádá více než 100, ale také při soutěžích, které klub organizuje.

Domovskou střelnicí je střelnice Oleško, která v tuto chvíli nabízí velké střeliště o velikosti 300 metrů a šířce střelecké plochy 60 metrů pro maximální počet 20 střelců, střední střeliště o délce 50 m a šířce cca 10 metrů s maximálním počet 5 střelců a malé střeliště 25 metrů a šířce střelecké plochy cca 22 metrů a maximální počet 12 střelců na jedné palebné čáře. Na 25 metrové střelnici, která je vybudována do jakého si boxu, je povolena střelba do tří směrů, resp 180 stupňů, v případě střelby jediného střelce.

Členství

Členem klubu se může stát každý zájemce splňující podmínky uvedené níže prostřednictvím registrace a zaplacením členského příspěvku.

Členský příspěvek je 450 CZK ročně a zasílá se na bankovní účet Hard Task Rangers.

Členství v klubu je rozděleno do několika úrovní:

CADET

CADET

Základní členství, pro ty, kteří chtějí nejdříve zjistit, zda mu členství v klubu bude vyhovovat a zároveň umožňuje Rangerům poznat Kadeta. Členství je dočasné (6 měsíců) a je i pro neplnoleté osoby či osoby bez zbrojního průkazu.  O přijetí kadeta rozhoduje Předsednictvo.

JEDI

JEDI

Úroveň Jedi je pro Rangers, kteří podávají výjimečné výkony v oblasti střelby a obrany a umísťují se na soutěžích na předních pozicích. O postupu do této úrovně rozhoduje Předsednictvo.

RANGER

RANGER

Stává se jím Kadet po uplynutí zkušební doby, který o to zažádá nebo je mu vedoucím regionu či přímo Předsednictvem členství navrženo. Podmínkou přijetí je pohovor s určeným zástupcem klubu, který prověřuje vzájemnou kompatibilitu, motivaci a cíle.

HOST

HOST

Jedná se o dočasné členství pro podporovatele spolku.

GUNNER

GUNNER

Další úrovně může Ranger dosáhnout rozvojem svých střeleckých dovedností. Podmínkou postupu je absolvování alespoň 4 kurzů ve 3 oblastech (alespoň jeden kurz z každé oblasti) u renomované společnosti (nemusí se jednat o společnost Hard Task):

  • Pistole
  • Dlouhá zbraň
  • První pomoc/Ochrana osob

PARTNER

PARTNER

Doživotní členství pro jedince s dlouholetými zásluhami, kteří spolupracují s vedením společenství. Partner není povinen platit členský příspěvek.

MARSHALL

MARSHALL

Jedná se o stupeň pro zkušené střelce, kteří stabilně podávají výborné výkony a jsou vzorem pro ostatní členy. Způsobilost prokazuje nejen absolvovanými kurzy, ale i výsledky na střeleckých soutěžích. Zájemci z řad Rangers skládají zkoušky před odbornou komisí jmenovanou Předsednictvem pro postup na úroveň Marshall.

ČESTNÝ ČLEN

ČESTNÝ ČLEN

Osoba, nominovaná Předsednictvem, třemi čestnými členy nebo pěti řádnými členy, která si zasloužila o společenství. Daná osoba nemusí splňovat podmínky běžného člena a nemusí platit členské příspěvky.

KODEX RANGERA

1) Ranger se snaží zlepšovat své střelecké a obranné dovednosti
2) Ranger zachází se zbraní vždy bezpečně a v mezích zákona a vede v patrnosti její smrtící účinky se všemi důsledky
3) Ranger ve svém okolí netoleruje nebezpečné zacházení se zbraní
4) Ranger, který má zbrojní průkaz, je pro své okolí příkladným držitelem zbraně
5) Ranger nikdy nepoužije svou zbraň jinak než z legálních důvodů a zbraň pro něj není prostředkem nadřazenosti
6) Společenství Rangerů není politickou platformou
7) Ranger má právo na svůj názor a stejně tak plně respektuje názory ostatních a to zvláště ostatních členů klubu
8) Ranger propaguje legální vlastnictví zbraně
9) Ranger podporuje klub, společenství Rangerů a společné cíle legálních držitelů zbraní
10) Ranger se snaží v rámci svých možností být nápomocen ostatním Rangerům

SSK HardTask Rangers

SSK HardTask Rangers
IČO:  06012035
Sídlo: K Bažantnici 977, 250 65 Bašť
Bankovní účet: 2601232519/2010
E-mail: info@hardtaskrangers.cz
Tel.: +420 731 164 008