HTR

E-mail:
Mobil:

O členství v klubu může požádat každý, kdo je ochoten dostát Kodexu Rangera, projeví zájem o vstup tak, že se  zaregistruje a po schválení žádosti uhradí členský příspěvek na provoz klubu.

 

Příspěvek 450 Kč za kalendářní rok se posílá na bankovní účet klubu Hard Task Rangers podle pokynů, které přijdou emailem po schválení žádosti o vstup.

 

Členové klubu získávají mj.:

  • právo účastnit se klubových tréninků
  • od společnosti Hard Task Training slevu 10% z ceny většiny kurzů ze své nabídky
  • od společnost TopTactical slevu 5-10% na vybrané výrobky ze své nabídky (značky Tasmanian Tiger, 5.11 Tactical a další)

 

Členství je rozděleno do několika úrovní:

Základní členství, pro ty, kteří chtějí nejdříve zjistit, zda mu členství v klubu bude vyhovovat a zároveň umožňuje Rangerům poznat Kadeta. Členství je dočasné (6 měsíců) a je i pro neplnoleté osoby či osoby bez zbrojního průkazu.  O přijetí kadeta rozhoduje Předsednictvo.

 


 

Stává se jím Kadet po uplynutí zkušební doby, který o to zažádá nebo je mu vedoucím regionu či přímo Předsednictvem členství navrženo. Podmínkou přijetí je pohovor s určeným zástupcem klubu, který prověřuje vzájemnou kompatibilitu, motivaci a cíle.

 

 

 


 

Další úrovně může Ranger dosáhnout rozvojem svých střeleckých dovedností. Podmínkou postupu je absolvování alespoň 4 kurzů ve 3 oblastech (alespoň jeden kurz z každé oblasti) u renomované společnosti (nemusí se jednat o společnost Hard Task):

 

  • Pistole
  • Dlouhá zbraň  
  • První pomoc/Ochrana osob

 

Jedná se o stupeň pro zkušené střelce, kteří stabilně podávají výborné výkony a jsou vzorem pro ostatní členy. Způsobilost prokazuje nejen absolvovanými kurzy, ale i výsledky na střeleckých soutěžích. Zájemci z řad Rangers skládají zkoušky před odbornou komisí jmenovanou Předsednictvem pro postup na úroveň Marshall.

 


 

Úroveň Jedi je pro Rangers, kteří podávají výjimečné výkony v oblasti střelby a obrany a umísťují se na soutěžích na předních pozicích. O postupu do této úrovně rozhoduje Předsednictvo.

 


 

Jedná se o dočasné členství pro podporovatele spolku.

 


 

Doživotní členství pro jedince s dlouholetými zásluhami, kteří spolupracují s vedením společenství. Partner není povinen platit členský příspěvek.

 


 

Osoba, nominovaná Předsednictvem, třemi čestnými členy nebo pěti řádnými členy, která si zasloužila o společenství. Daná osoba nemusí splňovat podmínky běžného člena a nemusí platit členské příspěvky.