Kategorie

ASDS (IPSC)

Status "závislé osoby" v Asociaci sportovní dynamické střelby ČR (ASDS) umožňující start na IPSC závodech Level III a výše (s platnou bezpečnostní žkouškou IPSC.

HTR

  Členem klubu se může stát každý zájemce splňující podmínky uvedené níže prostřednictvím registrace a zaplacením členského příspěvku.     Členský příspěvek je 450 CZK za kalendářní rok a zasílá se na bankovní účet Hard Task Rangers.     Členství v klubu je rozděleno do několika úrovní:   Základní členství, pro ty, kteří chtějí nejdříve zjistit, zda mu členství v klubu bude vyhovovat a zároveň umožňuje Rangerům poznat Kadeta. Členství je dočasné (6 měsíců) a je i pro neplnoleté osoby či osoby bez zbrojního průkazu.  O přijetí kadeta rozhoduje Předsednictvo.     Stává se jím Kadet po uplynutí zkušební doby, který o to zažádá nebo je mu vedoucím regionu či přímo Předsednictvem členství navrženo. Podmínkou přijetí je pohovor s určeným zástupcem klubu, který prověřuje vzájemnou kompatibilitu, motivaci a cíle.         Další úrovně může Ranger dosáhnout rozvojem svých střeleckých dovedností. Podmínkou postupu je absolvování alespoň 4 kurzů ve 3 oblastech (alespoň jeden kurz z každé oblasti) u renomované společnosti (nemusí se jednat o společnost Hard Task):   Pistole Dlouhá zbraň   První pomoc/Ochrana osob   Jedná se o stupeň pro zkušené střelce, kteří stabilně podávají výborné výkony a jsou vzorem pro ostatní členy. Způsobilost prokazuje nejen absolvovanými kurzy, ale i výsledky na střeleckých soutěžích. Zájemci z řad Rangers skládají zkoušky před odbornou komisí jmenovanou Předsednictvem pro postup na úroveň Marshall.     Úroveň Jedi je pro Rangers, kteří podávají výjimečné výkony v oblasti střelby a obrany a umísťují se na soutěžích na předních pozicích. O postupu do této úrovně rozhoduje Předsednictvo.     Jedná se o dočasné členství pro podporovatele spolku.     Doživotní členství pro jedince s dlouholetými zásluhami, kteří spolupracují s vedením společenství. Partner není povinen platit členský příspěvek.     Osoba, nominovaná Předsednictvem, třemi čestnými členy nebo pěti řádnými členy, která si zasloužila o společenství. Daná osoba nemusí splňovat podmínky běžného člena a nemusí platit členské příspěvky.