Pistole - Balonková párty" na motivy MV102-301

Informace o tréninku

Místa pořádání:
Instruktorů: 1
Instruktoři tohoto tréninku:
Hámorská Aneta
Pistole: 250
Puška: 0
Buckshot: 0
Birdshot: 0
Slug: 0

Vánoční párty spojená se střelbou na balónky na motivy kurzu MV-102, MV-201a MV-301.

Střelba na balonková srdce na terčích v komplexní rozhodovací situaci, po vyhledání vhodného krytu  Obsah se odvine od schopností přítomných.

Vypsané termíny tréninků

Trénink Dodatečné info {training_classes.instructors:field_name}: Místo: {training_classes.price:field_name}: Termín: {training_classes.state_id:field_name}: